Štrbské bežky – Verejné preteky v behu na lyžiach 28.2.2016

Usporiadateľ:
Športový klub Štrba
e-mail: info@skstrba.sk
web: www.skstrba.sk

Miesto konania:  Štrbské Pleso, športový areál
GPS: N49 07 42 E20 03 30

Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov: Michal Šerfel
Veliteľ trate: Marek Šerfel
Sekretár pretekov: Matúš Jančík
Hlavný rozhodca: Pavol Grunvaldský
Veliteľ štadióna: Ján Jančík

Kancelária pretekov:
Rozhodcovská veža v bežeckom areáli na Štrbskom Plese, 1. poschodie.

Časový harmonogram

09:00 – 11:00 Prezentácia pretekárov a preberanie štartových čísel
11:00 Štart cross country cross – žiaci
12:00 Štart – dospelí
vyhlásenie výsledkov 15 min. po dobehnutí posl. pretekára

Prihlasovanie a preberanie štartových čísel:

On-line do 25.2.2016 na stránke http://pretekaj.sk/sk/podujatia/strbske-bezky-2016
Na stránke nájdete pokyny pre úspešnú registráciu.

Platba online bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
Pri prezentácii je potrebné predložit prihlášku, ktorú vygeneruje registračný systém.

Štartovné:

Pre registrovaných on-line:   5,- €
Registrácia na mieste: 7,- €
Žiacke kategórie a trať Cross šprint: 0,- € (potrebná on-line registrácia)
Rozhodca / Tréner SLA: 0,- € (potrebná on-line registrácia a predloženie preukazu SLA)
Uhradené štartovné sa nevracia, pretekár môže do 25. februára požiadať o presun štartovného na ďalší ročník alebo na iného pretekára.
V prípade nevhodných poveternostných podmienok organizátor ohlási náhradný termín.

Ceny: Prví traja v každej kategórii a pretekári víťazného družstva budú odmenení vecnými cenami. Pretekári si budú môcť po pretekoch stiahnuť aj účastnícky list zo stránky www.pretekaj.sk.

Parkovanie: Organizátor nezabezpečuje parkovanie. Parkovanie je možné na dostupných parkoviskách na Štrbskom Plese.

Šatne: Ako šatne budú slúžiť označené miestnosti v budove pri bežeckom areáli. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu osobných vecí a nedoporučuje v šatni uchovávať cenné predmety. Pri šatniach a v blízkosti areálu sa nachádzajú verejné WC.

Kategórie a disciplíny:

Cross country cross (kros šprint):

Intervalový štart 30 sekúnd na trati dlhej približne 400 metrov zloženej z niekoľkých prekážok
(slalom, bubny, otočky a pod.):

Najmladší žiaci a žiačky (2007 a mladší) – 200 metrov
Mladší žiaci a žiačky (2004 – 2006) – 400 metrov
Starší žiaci a žiačky  (2002 – 2003) – 800 metrov (2 kolá)
Muži a ženy (2001 a starší) – 800 metrov (2 kolá) – pretekári prihlásení na 5 km alebo 2 km trať môžu vyskúšať bezplatne aj trať Cross country cross.

Preteky na 5 km s hromadným štartom

Muži – iba absolútne poradie
Ženy – iba absolútne poradie

Preteky na 2 km s hromadným štartom

Dorastenci a juniori  1998 – 2001
Dorastenky a juniorky 1998 – 2001
Muži  1975 – 1999
Ženy 1975 – 1999
Veteráni  1974 a starší
Veteránky  1974 a staršie

Súťaž klubov
– Súčasť pretekov s hromadným štartom na 2 km:
– Pretekári sa môžu zapojiť do súťaže klubov. Klub tvoria minimálne 3 pretekári. Zvíťazí jeden klub podľa súčtu časov troch najlepších pretekárov.
– Názov klubu zadávate v prihláške

Vyhlásenie výsledkov bude v drevenom amfiteátri za bežeckým areálom na Štrbskom Plese do 15 minút od dojazdu posledného pretekára.

Všeobecné pokyny

Disciplíny,pravidlá:  beh na lyžiach,  spôsob behu voľný (V). Preteká sa podľa Medzinárodných pravidiel bež. lyžovania FIS

Trate: trate sú homologizované medzinárodnou asociáciou FIS v bežeckom lyžiarskom areáli na Štrbskom Plese.

Zmeny: prípadné zmeny budú zverejnené do 25.2.2016 na webovej stránke www.skstrba.skwww.slovak-ski.sk.

Rôzne: usporiadateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny rozpisu pretekov.

Zdravotná služba:   Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor (THS – DZ)

Účastníci pretekov a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.