Štrbské bežky
Verejné preteky v behu na lyžiach

Propozície

Usporiadateľ:

Športový klub Štrba, Obec Štrba, OOCR Región Vysoké Tatry, Areál bežeckého lyžovania SNOW Štrbské Pleso

e-mail: info@skstrba.sk  web: www.skstrba.sk

Termín pretekov: 11. február 2024 (nedeľa)

Miesto konania:  Štrbské Pleso, športový areál, GPS: N49 07 42 E20 03 30

Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru: Michal Šerfel
Riaditeľ pretekov: Matúš Jančík
Veliteľ trate: Marek Šerfel
Veliteľ kontrol: Janka Sedláková
Sekretár pretekov: Beáta Jančíková
Hlavný rozhodca: Pavol Grűnvaldský
Veliteľ štadióna: Ján Jančík

Kancelária pretekov:
Rozhodcovská veža v bežeckom areáli na Štrbskom Plese, 1. poschodie.

Časový harmonogram – 11. február 2024

10:00 – 12:15 Prezentácia pretekárov a preberanie štartových čísel
11:00 – 12:00 Koncert skupiny NO NAME
12:30 Štart cross country cross – dospelí
13:00 Štart cross country cross – žiaci
14:00 Štart – dospelí 2 km
14:05 Štart – dospelí 5 km
vyhlásenie výsledkov 15 min. po dobehnutí posl. pretekára

Prihlasovanie a preberanie štartových čísel:

On-line do 09.02.2024 na stránke http://pretekaj.sk/strbske-bezky-2024
Na stránke nájdete pokyny pre úspešnú registráciu.

Platba online bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
Pri prezentácii je potrebné predložit prihlášku, ktorú vám vygeneruje registračný systém.

Parkovanie: Organizátor nezabezpečuje parkovanie. Parkovanie je možné na dostupných parkoviskách na Štrbskom Plese.

Šatne: Ako šatne budú slúžiť označené miestnosti v budove pri bežeckom areáli.
Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu osobných vecí a nedoporučuje v šatni uchovávať cenné predmety.
Pri šatniach a v blízkosti areálu sa nachádzajú verejné WC.

Stravovanie: V areáli je k dispozícii bufet s občerstvením.

Požičovňa a servis lyží: Priamo v areáli si môžete počas celej sezóny požičat alebo navoskovať lyže.
Viac na www.abl.sk

Kategórie a disciplíny:

Cross country cross (kros šprint):

Intervalový štart 15 sekúnd na trati dlhej približne 700 metrov zloženej z niekoľkých prekážok
(slalom, bubny, otočky a pod.):

Mladší žiaci a žiačky (2012 a mladší) – 700 metrov
Starší žiaci a žiačky  (2010 – 2011) – 700 metrov
Dorastenci, dorastenky, juniori a juniorky 2004 – 2009
Muži a ženy (2003 a starší) – 700 metrov
Pretekári prihlásení na 5 km alebo 2 km trať môžu vyskúšať bezplatne aj trať Cross country cross. Číslo a čip je rovnaký pre obe disciplíny.

Preteky na 5 km s hromadným štartom
Dorastenci a juniori  2004 – 2009
Dorastenky a juniorky 2004 – 2009
Muži / ženy 2003 – 1985
Muži / ženy nad 40 rokov 1975 – 1984
Muži / ženy nad 50 rokov 1965 – 1974
Muži nad 60 rokov 1964 a starší

Preteky na 2 km s hromadným štartom
Dorastenci/dorastenky do 2006
Juniori a juniorky 2004 – 2005
Muži / ženy 2003 – 1985
Muži / ženy nad 40 rokov 1975 – 1984
Muži / ženy nad 50 rokov 1965 – 1974
Muži nad 60 rokov 1964 a starší

Vyhlásenie výsledkov bude v priestoroch štartu a cieľa do 30 minút od dojazdu posledného pretekára.

Súťaže pre deti do 10 rokov alebo menej skúsených žiakov
V areáli bude k dispozícii dve trate, ktoré si deti môžu bezplatne odbehnúť bez merania času.

  • približne 300 metrová trať v štadióne bez stúpaní a zjazdov s 2-3 malými prekážkami (prekročenie, podlezenie, otočka), deti pretekajú na vlastných bežeckých lyžiach a trať musia absolvovať samostatne
  • približne 70 metrová trať na okraji štadióna pre najmenšie deti s možnosťou bezplatného požičania papučkových lyží

Detské trate si môžu prísť odbehnúť deti v čase od 12:15 do 13:15. Na túto disciplínu sa netreba prihlasovať dopredu, deti na mieste obdržia štartové číslo SnowKidz a po absolvovaní trate a vrátení štartovného čísla získajú drobnú sladkosť a suvenír s logom podujatia.

Štartovné:

Pre registrovaných on-line na 2/5 km trať:   12,- €
Registrácia na mieste na 2/5 km trať: 15,- €
Rozhodca / Tréner: 10,- € (iba pri on-line registrácii)
Žiacke kategórie (iba cross sprint): 0,- € (potrebná on-line registrácia)

Vstup na podujatie pre divákov je bezplatný.

V prípade nevhodných poveternostných podmienok organizátor ohlási náhradný termín.

Štartovné zahŕňa:
– Štart na Cross Šprint aj na 5 alebo 2 km trať.
– Meranie času
– Účastnícka medaila (2 a 5 km)
– Občerstvenie v cieli
– Tombola

Ceny: Prví traja v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami. Pretekári si budú môcť po pretekoch stiahnuť aj účastnícky list zo stránky www.pretekaj.sk.

Všeobecné pokyny

Disciplíny,pravidlá:  beh na lyžiach,  spôsob behu voľný (V). Preteká sa podľa Medzinárodných pravidiel bež. lyžovania FIS. Na celej trati 2 a 5 km bude natiahnutá aj klasická stopa.

Trate: trate sú homologizované medzinárodnou asociáciou FIS v bežeckom lyžiarskom areáli na Štrbskom Plese.

Zmeny: Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny.

Rôzne: usporiadateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny rozpisu pretekov.

Zdravotná služba:  Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor (THS – DZ)

Účastníci pretekov a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.