Kontakt

ŠPORTOVÝ KLUB ŠTRBA

Adresa: Ul. hlavná 188/67, 059 38 ŠTRBA
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00892106

E-mail: info@skstrba.sk
Telefonický kontakt: 052/7781 461