2% z dane pre šport

Aj tento rok je možné venovať 2% z dane Športovému klubu Štrba. Pozrite si tento krátky návod.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
 4. Ak chcete poukázať 2% konkrétnemu oddielu (futbal, tenis, beh na lyžiach, turistika, kulturistika, volejbal, organizácie pretekov),
  kontaktujte priamo predsedov oddielov a odošlite im kópiu „Potvrdenie o zaplatení dane“.

  Tlačivá

  2% potvrdenie o zaplatení dane
  Vyhlásenie o poukázaní 2% dane

  Kontaktné údaje

  Športový klub Štrba
  Hlavná 188/67
  05938 Štrba
  IČO: 00892106
  Právna forma: Občianske združenie
  Číslo účtu: SK7009000000000093284128 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)