2% z dane pre šport

Aj tento rok je možné venovať 2% z dane Športovému klubu Štrba. Pozrite si tento krátky návod.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane – zamestnanci

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  4. Ak chcete poukázať 2% konkrétnemu oddielu (futbal, tenis, beh na lyžiach, turistika, kulturistika, volejbal, organizácie pretekov),
    kontaktujte priamo predsedov oddielov a odošlite im kópiu „Potvrdenie o zaplatení dane“.

Tlačivá

2% potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní 2% dane

Kontaktné údaje

Športový klub Štrba
Hlavná 188/67
05938 Štrba
IČO: 00892106
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: SK7009000000000093284128 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

2% môžete darovať aj online cez https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=276