Transparentný účet

V súvislosti s povinnosťou priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktorá nám vyplýva z § 65 ods. (6) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme zoznam pridelených dotácii a zoznam nákladov, na ktoré sme dotácie použili.