Štrbské bežky
Verejné preteky v behu na lyžiach

Propozície

Usporiadateľ:

Športový klub Štrba, Obec Štrba, OOCR Región Vysoké Tatry, Areál bežeckého lyžovania SNOW Štrbské Pleso

e-mail: info@skstrba.sk
web: www.skstrba.sk

Miesto konania:  Štrbské Pleso, športový areál
GPS: N49 07 42 E20 03 30

Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru: Michal Šerfel
Riaditeľ pretekov: Matúš Jančík
Veliteľ trate: Michal Novotný
Sekretár pretekov: Miriam Kyselová
Hlavný rozhodca: Pavol Grunvaldský
Veliteľ štadióna: Ján Jančík

Kancelária pretekov:
Rozhodcovská veža v bežeckom areáli na Štrbskom Plese, 1. poschodie.

Časový harmonogram

10:00 – 12:00 Prezentácia pretekárov a preberanie štartových čísel
12:00 Štart cross country cross – dospelí
12:30 Štart cross country cross – žiaci
13:00 Štart – dospelí
vyhlásenie výsledkov 15 min. po dobehnutí posl. pretekára

Prihlasovanie a preberanie štartových čísel:

On-line do 15.2.2018 na stránke http://pretekaj.sk/sk/podujatia/strbske-bezky-2018
Na stránke nájdete pokyny pre úspešnú registráciu.

Platba online bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
Pri prezentácii je potrebné predložit prihlášku, ktorú vám vygeneruje registračný systém.

Štartovné:

Pre registrovaných on-line:   7,- €
Registrácia na mieste: 10,- €
Rozhodca / Tréner SLA: 5,- € (iba pri on-line registrácii a predložení preukazu SLA)
Žiacke kategórie: 0,- € (potrebná on-line registrácia)

Uhradené štartovné sa nevracia, pretekár môže do 15. februára požiadať o presun štartovného na ďalší ročník alebo na iného pretekára.
V prípade nevhodných poveternostných podmienok organizátor ohlási náhradný termín.

Štartovné zahŕňa:
– Štart na Cross Šprint aj na 5 alebo 2 km trať.
– Meranie času
– Účastnícka medaila (2 a 5 km)
– Občerstvenie v cieli
– Tombola

Ceny: Prví traja v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami. Pretekári si budú môcť po pretekoch stiahnuť aj účastnícky list zo stránky www.pretekaj.sk.

Parkovanie: Organizátor nezabezpečuje parkovanie. Parkovanie je možné na dostupných parkoviskách na Štrbskom Plese.

Šatne: Ako šatne budú slúžiť označené miestnosti v budove pri bežeckom areáli.
Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu osobných vecí a nedoporučuje v šatni uchovávať cenné predmety.
Pri šatniach a v blízkosti areálu sa nachádzajú verejné WC.

Stravovanie: V areáli je k dispozícii bufet s občerstvením.

Požičovňa a servis lyží: Priamo v areáli si môžete počas celej sezóny požičat alebo navoskovať lyže. Viac na facebook.com/bezkystrbskepleso/

Kategórie a disciplíny:

Cross country cross (kros šprint):

Intervalový štart 30 sekúnd na trati dlhej približne 500 metrov zloženej z niekoľkých prekážok
(slalom, bubny, otočky a pod.):

Mladší žiaci a žiačky (2006 a mladší) – 500 metrov
Starší žiaci a žiačky  (2004 – 2005) – 1000 metrov (2 kolá)
Muži a ženy (2003 a starší) – 1000 metrov (2 kolá) – pretekári prihlásení na 5 km alebo 2 km trať môžu vyskúšať bezplatne aj trať Cross country cross.

Preteky na 5 km s hromadným štartom
Dorastenci a juniori  1998 – 2003
Dorastenky a juniorky 1998 – 2003
Muži / ženy 1997 – 1979
Muži / ženy nad 40 rokov 1969 – 1978
Muži / ženy nad 50 rokov 1959 – 1968
Muži nad 60 rokov 1958 a starší

Preteky na 2 km s hromadným štartom
Dorastenci a juniori  1998 – 2003
Dorastenky a juniorky 1998 – 2003
Muži / ženy 1997 – 1979
Muži / ženy nad 40 rokov 1969 – 1978
Muži / ženy nad 50 rokov 1959 – 1968
Muži nad 60 rokov 1958 a starší

Vyhlásenie výsledkov bude v drevenom amfiteátri za bežeckým areálom na Štrbskom Plese do 30 minút od dojazdu posledného pretekára.

Všeobecné pokyny

Disciplíny,pravidlá:  beh na lyžiach,  spôsob behu voľný (V). Preteká sa podľa Medzinárodných pravidiel bež. lyžovania FIS

Trate: trate sú homologizované medzinárodnou asociáciou FIS v bežeckom lyžiarskom areáli na Štrbskom Plese.

Zmeny: prípadné zmeny budú zverejnené do 15.2.2018 na webovej stránke www.skstrba.skwww.slovak-ski.sk.

Rôzne: usporiadateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny rozpisu pretekov.

Zdravotná služba:  Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor (THS – DZ)

Účastníci pretekov a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.