Štrbské bežky
Verejné preteky v behu na lyžiach

Propozície

Usporiadateľ:

Športový klub Štrba, Obec Štrba, OOCR Región Vysoké Tatry, Areál bežeckého lyžovania SNOW Štrbské Pleso

e-mail: info@skstrba.sk
web: www.skstrba.sk

Termín pretekov: 16.apríl 2022 (sobota)

Miesto konania:  Štrbské Pleso, športový areál
GPS: N49 07 42 E20 03 30

Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru: Michal Šerfel
Riaditeľ pretekov: Matúš Jančík
Veliteľ trate: Marek Šerfel
Veliteľ kontrol: Janka Sedláková
Sekretár pretekov: Beáta Jančíková
Hlavný rozhodca: Pavol Grunvaldský
Veliteľ štadióna: Ján Jančík

Kancelária pretekov:
Rozhodcovská veža v bežeckom areáli na Štrbskom Plese, 1. poschodie.

Časový harmonogram – 16. apríl 2022

10:00 – 11:30 Prezentácia pretekárov a preberanie štartových čísel
12:00 Štart cross country cross – dospelí
12:30 Štart cross country cross – žiaci
13:30 Štart – dospelí 2 km
13:35 Štart – dospelí 5 km
vyhlásenie výsledkov 15 min. po dobehnutí posl. pretekára

Prihlasovanie a preberanie štartových čísel:

On-line do 14.4.2022 na stránke http://pretekaj.sk/sk/podujatia/strbske-bezky-2022
Na stránke nájdete pokyny pre úspešnú registráciu.

Platba online bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
Pri prezentácii je potrebné predložit prihlášku, ktorú vám vygeneruje registračný systém.

Parkovanie: Organizátor nezabezpečuje parkovanie. Parkovanie je možné na dostupných parkoviskách na Štrbskom Plese.

Šatne: Ako šatne budú slúžiť označené miestnosti v budove pri bežeckom areáli.
Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu osobných vecí a nedoporučuje v šatni uchovávať cenné predmety.
Pri šatniach a v blízkosti areálu sa nachádzajú verejné WC.

Stravovanie: V areáli je k dispozícii bufet s občerstvením.

Požičovňa a servis lyží: Priamo v areáli si môžete počas celej sezóny požičat alebo navoskovať lyže. Viac na facebook.com/bezkystrbskepleso/

Kategórie a disciplíny:

Cross country cross (kros šprint):

Intervalový štart 15 sekúnd na trati dlhej približne 700 metrov zloženej z niekoľkých prekážok
(slalom, bubny, otočky a pod.):

Mladší žiaci a žiačky (2010 a mladší) – 700 metrov
Starší žiaci a žiačky  (2008 – 2009) – 700 metrov
Muži a ženy (2007 a starší) – 700 metrov – pretekári prihlásení na 5 km alebo 2 km trať môžu vyskúšať bezplatne aj trať Cross country cross.

Preteky na 5 km s hromadným štartom
Dorastenci a juniori  2002 – 2007
Dorastenky a juniorky 2002 – 2007
Muži / ženy 2001 – 1983
Muži / ženy nad 40 rokov 1973 – 1982
Muži / ženy nad 50 rokov 1963 – 1972
Muži nad 60 rokov 1962 a starší

Preteky na 2 km s hromadným štartom
Dorastenci a juniori  2002 – 2007
Dorastenky a juniorky 2002 – 2007
Muži / ženy 2001 – 1983
Muži / ženy nad 40 rokov 1973 – 1982
Muži / ženy nad 50 rokov 1963 – 1972
Muži nad 60 rokov 1962 a starší

Vyhlásenie výsledkov bude v drevenom amfiteátri za bežeckým areálom na Štrbskom Plese do 30 minút od dojazdu posledného pretekára.

Súťaže pre deti do 10 rokov
V areáli bude k dispozícii dve trate, ktoré si deti môžu bezplatne odbehnúť bez merania času.

  • približne 300 metrová trať v štadióne bez stúpaní a zjazdov s 2-3 malými prekážkami (prekročenie, podlezenie, otočka),
  • približne 70 metrová trať na okraji štadióna pre najmenšie deti s možnosťou bezplatného požičania papučkových lyží

Detské trate si môžu prísť odbehnúť deti v čase od 11:00 do 13:00. Na túto disciplínu sa netreba prihlasovať dopredu, deti na mieste obdržia štartové číslo World Snow Day a po absolvovaní trate a vrátení štartovného čísla získajú drobnú sladkosť a suvenír s logom podujatia.

Štartovné:

Pre registrovaných on-line na 2/5 km trať:   7,- €
Registrácia na mieste na 2/5 km trať: 10,- €
Rozhodca / Tréner: 5,- € (iba pri on-line registrácii)
Žiacke kategórie (iba cross sprint): 0,- € (potrebná on-line registrácia)

Uhradené štartovné sa nevracia, pretekár môže do 15. apríla požiadať emailom na info@SKSTRBA.SK o presun štartovného na ďalší ročník alebo na iného pretekára.
V prípade nevhodných poveternostných podmienok organizátor ohlási náhradný termín.

Štartovné zahŕňa:
– Štart na Cross Šprint aj na 5 alebo 2 km trať.
– Meranie času
– Účastnícka medaila (2 a 5 km)
– Občerstvenie v cieli
– Tombola

Ceny: Prví traja v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami. Pretekári si budú môcť po pretekoch stiahnuť aj účastnícky list zo stránky www.pretekaj.sk.

Všeobecné pokyny

Disciplíny,pravidlá:  beh na lyžiach,  spôsob behu voľný (V). Preteká sa podľa Medzinárodných pravidiel bež. lyžovania FIS

Trate: trate sú homologizované medzinárodnou asociáciou FIS v bežeckom lyžiarskom areáli na Štrbskom Plese.

Zmeny: Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny.

Rôzne: usporiadateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny rozpisu pretekov.

Zdravotná služba:  Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor (THS – DZ)

Účastníci pretekov a obecenstvo sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo.