Rád by som Vám predstavil naše deti, ktoré navštevujú žiacky futbalový krúžok a prípravku. Deťom v prípravke sa venuje Milan Macko starší a Marián Macko už od začiatku roka 2018. Pravidelne  navštevujú tréningy chlapci a dievčatá vo veku od 3 do 7 rokov v počte okolo 20 detí. Cieľom je naučiť sa zvládať základnú motoriku tela či už je to behanie, skákanie, kotúľ, ale aj rôzne hry s loptami.  Veríme, že si aj naďalej  nájdu záľubu vo futbale. Preto ich povzbuďme a podporujme ich v tom.

Ďalšou kategóriou sú žiaci základnej školy. V základnej škole vznikol futbalový krúžok pod vedením trénera Martina Pohloda, ktorý dnes žiaľ nemohol prísť osobne zo zdravotných dôvodov.  Žiaci sa tam učia futbalovú abecedu, prácu s loptou a tak isto ako je to u prípravky aj chuť športovať a súťažiť.

Klub spolupracuje aj so Základnou školou v  Štrbe , ktorá nám poskytuje svoje priestory, či už pre A mužstvo alebo pre deti. Podnikli sa prvé kroky k obnove  žiackeho  a dorasteneckého družstva pre  zachovanie kontinuity, medzi jednotlivými generáciami. Je to určite práca na dlhšie obdobie, ale musíme začať už dnes aby  sa nám to čím skôr  vrátilo v podobe domácich hráčov.

V dnešnej dobe nie je samozrejmosťou, že sa deti venujú nejakému športu a je náročné  ich k nemu motivovať . Našou úlohou je  presvedčiť aj rodičov, že futbal je vhodnou aktivitou pre ich deti. V Štrbe je futbal dlhoročnou tradíciou a vždy mal svoje zastúpenie v každej vekovej kategórií.

Veríme, že sa nám to opäť podarí dosiahnuť.