Snahy človeka o sebazdokonaľovanie sú také staré ako ľudstvo samo. Kulturistiku môžeme zaradiť medzi najefektívnejšiu metódu nielen pre formovanie postavy, ale aj ducha jednotlivca. Existuje mnoho materiálnych i umeleckých dôkazov o tom, že cvičenia s bremenami sú známe odpradávna a ideál zdravého, fyzicky zdatného a krásneho človeka, ktorý je odjakživa organickou súčasťou snáh o ľudskú dokonalosť.

Kulturistika troma desaťročiami svojej oficiálnej existencie v Štrbe i neklesajúcou popularitou dokázala, že je omnoho viac než len módnym trendom. Najviac priaznivcov má hlavne u mladej generácie chlapcov a dievčat. Priestory posilňovne slúžia občanom Štrby a nezáleží na tom či majú pätnásť, tridsať alebo päťdesiat rokov, rozhodujúce je, že patria medzi tých, čo chcú konať. Ide o mladých ľudí, ktorí potrebujú telesnú aktivitu, ktorá by bola čo najefektívnejšia na zlepšenie ich vzhľadu, kondície a upevnenia zdravia a za ktorou nemusia cestovať mimo obce. Samozrejme je mnoho spôsobov, ako sa pokúsiť zmeniť, vyformovať si svoju postavu. Jedným z najúčinnejších spôsobov  je však ten, ktorý k cieľu dovedie pomerne najkratšou, aj keď nie práve najľahšou cestou.

Kulturistický oddiel v Štrbe začal svoju oficiálnu činnosť od roku 1989. Zakladajúci členovia Stanislav Chalúpka, Ing. František Vojčík, Peter Miklošek, Mgr. Pavol Marec,  Stanislav Kováč, Ján Kováč, Peter Garaj, Drahuš Šnajder, Dušan Korenko, Slavomír Jurčo, Stanislav Baláž, Pavol Macko, Vladimír Hyben, Dušan Lučanskí, Ivan Kadliček sa pričinili aj o to, že sa kultúra cvičenia, či už z pivníc rodinných domov a stodôl preniesla do značne vyhovujúcejších podmienok pre tento šport. Zanietenosť týchto členov by samozrejme nepostačovala bez pomoci iných subjektov. V začiatkoch sme využívali priestory pre svoju športovú činnosť v miestnej organizácii bývalého Zväzarmu. Tieto priestory boli však dočasné. Išlo o kamenné prízemné priestory, ktoré nevyhovovali či už priestorovo, ale ani hygienicky. Pomocnú ruku nám poskytol hlavne  starosta obecného úradu v Štrbe p. Michal Sýkora a to poskytnutými priestormi pod kultúrnym domom, ktoré sú pre túto športovú činnosť najdôležitejšie.  Obecný úrad nám vychádza ústrety, čoho príkladom je aj výmena plastových okien, rekonštrukcia kúrenia v priestoroch posilňovne, finančnou pomocou poskytnutou k 20. výročiu, ako príspevok pre činnosť oddielu, ako aj finančným príspevkom v roku 2014, kedy sa konala celková rekonštrukcia interiéru posilňovne.

V súčasnej dobe sa kulturistický oddiel nezameriava  na súťažnú činnosť, ako to bolo v minulosti, keď členovia kulturistického oddielu dosiahli krásne výsledky v tomto športe.

Chalúpka Stanislav

rok 1990

 • 1. miesto v šport. kulturistike na majstrovstvách  okresu Poprad – muži
 • absolútny víťaz majstrovstiev okresu Poprad
 • 5. miesto na majstrovstvách východoslovenského kraja
 • 6. miesto na majstrovstvách SR

Miklošek Peter

 • 2. miesto na majstrovstvách okresu Poprad – muži
 • 3. miesto na majstrovstvách východoslovenského kraja
 • 9. miesto na majstrovstvách Slovenska

Kováč Stanislav

 • 1. miesto na majstrovstvách okresu Poprad
 • 2. miesto na majstrovstvách SR – dorast – r. 1989
 • 3. miesto na majstrovstvách ČSSR – dorastenci – r.1989
 • 1. miesto na majstrovstvách východoslovenského kraja – juniori –r.1990
 • 2. miesto na majstrovstvách východoslovenského kraja – muži – r.1990
 • 6. miesto na majstrovstvách SR – juniori –r.1990
 • 3. miesto na Grand Prix Slovakia – muži – r. 1992
 • 7. miesto na Grand Prix Pepa Opava – r. 1993

Chalúpka Stanislav

 • 4. miesto na majstrovstvách východoslovenského kraja – muži r. 1991

Marec Pavol

 • 7. miesto na majstrovstvách východoslovenského kraja – dorastenci

Ludvík Milan

 • 5. miesto na majstrovstvách východoslovenského kraja – dorastenci r. 1993

Ondirko Ján

 • 2. miesto na majstrovstvách východoslovenského kraja – dorastenci
 • 6. miesto na majstrovstvách SR – dorastenci

Sokol Pavol

 • 7. miesto na majstrovstvách východoslovenského kraja – dorastenci r. 1998

Zeman Dominik

rok 2009

 • 1. miesto v naturálnej kulturistike v kategórii nováčik – I. ročník Victoria Natural Cup Veľký Grob
 • 2. miesto na medzinárodných majstrovstvách SR v naturálnej kulturistike mužov

rok 2010

 • 3. miesto na 5. Banskobystrickej Grand Prix
 • 3. miesto na World Championships UIBBN Barcelona – Španielsko

rok 2011

 • 4. miesto na Kežmarskej Grand Prix v naturálnej kulturistike
 • 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke v Žiline

rok 2012

 • 1. mesto na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v naturálnej kulturistike

rok 2014

 • 1. miesto na majstrovstvách Slovenska v naturálnej kulturistike

Veríme, že sa nájdu do budúcnosti aj ďalší priekopníci kulturistiky v Štrbe, ktorí budú úspešne reprezentovať našu obec a oddiel.

Zameranie sa kladie hlavne na mladú generáciu a jej športovú a voľno časovú aktivitu. Snahou oddielu, je preventívna činnosť a zamedzenie delikventného správania u tejto generácie.

Oddiel poskytuje priestory posilňovne aj záujemcom iných športových odvetví, ako napr. futbalistom, lyžiarom, horolezcom, tenistom, alebo prívržencom bojových športov. Naše priestory využívajú aj žiaci športového gymnázia ELBA, ktoré má sídlo v tunajšej ZŠ v Štrbe.

Naša činnosť a chod oddielu, je prevažne financovaná z členských príspevkov jednotlivých členov oddielu. Príspevky sa prevažne využívajú na obnovu posilňovacích zariadení, na ktoré sú vynakladané najväčšie výdavky, ako aj na modernizáciu interiéru posilňovne.

Tridsaťročná  činnosť kulturistického oddielu je rozmanitá, čo sa týka aktivít svojich členov v obci Štrba, ale aj aktívnej športovo-súťažnej činnosti svojich členov. Spomedzi aktivít môžem spomenúť pomoc pri rekonštrukcii kultúrneho domu, sťahovanie obecného úradu do  terajších priestorov, čistenie potoka na T. Štrbe a pod. Medzi najvýznamnejšie aktivity týkajúce sa oddielu, organizovanie súťaže juniorov a junioriek východoslovenského kraja v športovej kulturistike, usporadúvanie diskoték, súťažná činnosť členov oddielu v športovej kulturistike a naturálnej kulturistike, pomoc pri dokončovacích prácach futbalového ihriska a tribúny, pomoc pri organizovaní nultého ročníka Štrbskej športovej smršte na Štrbskom plese, ako aj organizovanie M-pover copu, súťaže v silovom trojboji.

Každoročne má kulturistický oddiel v Štrbe do 65 členov, čo  svojím počtom členov sa KO radí medzi najväčšie organizácie v obci Štrba a naďalej sa teší veľkej popularite a to hlavne medzi mladou generáciou. Veková kategória členov je rozmanitá a to od 16 do 5O rokov. Každoročne máme  novoprijatých členov  hlavne z radov mladej generácie, ale  tento šport si nachádza rastúcu tendenciu aj u priaznivcov nežnejšieho pohlavia. Našu posilňovňu navštevujú – navštevovali aj členovia zo susediacich obcí Šuňavy, Važca, Východnej či neďalekého mesta Svitu.

Činnosť kulturistického  oddielu riadi výbor KO, na ktorého čele je predseda KO.

Od roku 1989 do roku 1997 predsedom KO bol p. Stanislav Chalúpka.

Od roku 1997 do roku 2000 Ing. František Vojčík.

Od roku 2000 do roku 2002 p. Peter Miklošek a od roku 2002 po súčasnosť predsedom kulturistického oddielu v Štrbe je Mgr. Pavol Marec.

Členom kulturistického oddielu v Štrbe sa môže stať osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony a svojím podpisom súhlasí s určenými stanovami oddielu. Členstvo vzniká na základe zaplatenia členského pre daný rok a súhlasu predsedu KO, alebo výboru KO pre prijatie záujemcu. Pre fyzickú osobu, ktorá má záujem stať sa členom oddielu a jej vek je nižší ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu tejto mladistvej osoby. Fyzická osoba mladšia ako 15 rokov nebude prijatá za člena oddielu.