Počas prvej decembrovej soboty sa v Štrbe stretli rozhodcovia z lyžiarskeho oddielu Športového klubu Štrba, aby zhodnotili uplynulú sezónu 2022/23 a vzájomne sa informovali o blížiacej sa zimnej sezóne 2023/24, ktorá pre dobrovoľníkov zo Štrby začne už o dva týždne.

Schôdzu otvoril Michal Šerfel, ktorý privítal kolegov a pripomenul niekoľko faktov z článkov, ktorými pravidelne hodnotíme jednotlivé podujatia. Na podujatia sme pospomínali aj prostredníctvom premietaných videí. O podujatiach, ktoré nás čakajú najbližšie mesiace informoval Matúš Jančík, ktorý taktiež poinformoval o novinkách v pravidlách lyžovania. Jaroslav Chalúpka oboznámil rozhodcov s prácami a novinkami v areáli Bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese. Tomáš Gemza priblížil prácu trénerov a ich asistentov zo športových tried v Základnej škole Štrba. Informoval o forme letnej a zimnej prípravy aj o podujatiach, ktoré mladí pretekári počas roka absolvovali a na ktorých sa ZŠ Štrba organizačne podielala.

Prezentáciu zo schôdze si môžete pozrieť aj online. Všetci záujemcovia, ktorí by sa radi zapojili a pomohli pri rozvoji bežeckého lyžovania vo Vysokých Tatrách, sa môžu kedykoľvek ozvať jednotlivým rozhodcom alebo cez všeobecné kontakty uvedené na našej stránke.