V budove OcÚ Gerlachov sa v sobotu 5. decembra 2015 uskutočnilo školenie rozhodcov bežeckého lyžovania. Školenia sa zúčastnilo takmer 40 rozhodcov a zo ŠK Štrba získalo kvalifikáciu rozhodca bežeckého lyžovania 1. stupňa nových 5 členov a 9 rozhodcov si zvýšilo svoju kvalifikáciu na II. stupeň.
Školenie viedol predseda športovo technickej komisie BÚ SLA Peter Ďurčo z Kremnice, prednášali aj Vladimír Staroň, Michal Šerfel, Katarína Garajová, Matúš Jančík a lekár Peter Kukoľ.