V roku 2023 sa Športový klub Štrba podieľal na projekte s názvom „Športujeme s radosťou celý rok“. Základná škola v Štrbe bola aktívnym partnerom v realizácii tohto projektu, ktorý prebiehal od apríla do septembra.

V oblasti Štrby má beh na lyžiach hlboko zakorenenú tradíciu. Táto tradícia sa v mnohých aspektoch spája s vynikajúcou lokalitou a podmienkami, pretože športový Areál snov v Mlynickej doline na Štrbskom plese je len pár minút jazdy autom. V regióne sa aktívne venuje bežeckému lyžovaniu len niekoľko klubov a preto sa náš klub stáva atraktívnym miestom pre deti a mládež z okolitých miest a obcí.

Cieľom klubu bolo vždy nielen zaujať a udržať deti, ktoré už boli oslovované našimi športovými aktivitami, ale aj priviesť nové deti k športu. Snažili sme sa naučiť ich, ako tráviť svoj voľný čas zmysluplne, dodržiavať zásady fair-play, dbať na správne držanie tela a vytvárať u nich pozitívny vzťah k pohybu. Viedli sme ich k osvojeniu si poznatkov o vplyve pohybu na zdravie a upozorňovali na dôležitosť všeobecnej kondičnej prípravy v rámci ich vývoja.

V rámci tréningov boli zahrnuté jazdy na bicykli, na kolieskových korčuliach, na kolobežkách, a tiež sa venovali rovnovážnym cvičeniam, turistike, prekážkovým dráham a silovým cvičeniam s vlastnou váhou. Súťaživosť bola podporovaná prostredníctvom športových hier. Cieľom bolo učiť deti zvládať prehry, radovať sa z výhier, ale pritom zostať skromní. Zvláštny dôraz bol kladený na strečing, gymnastické a kompenzačné cvičenia pre správne držanie tela a odstraňovanie jednostranného zaťaženia. Jeden z vrcholov programu predstavovalo účastníctvo na bežeckých pretekoch.

Na realizáciu projektu klub obdržal finančný príspevok vo výške 2000 eur.