Po ročnej odmlke hostil športový štadión ŠK v Štrbe, v nedeľu 03.10.2021,  35. ročník Bežeckej štafety  100×1000 metrov. K svojmu jubileu si dala štafeta darček hlavne tým, že aj keď za prísnych bezpečnostných opatrení sa mohla uskutočniť.

Podujatie nebolo súčasťou Dňa detí a športu a uskutočnilo sa bez sprievodných podujatí. Tento ročník, je špecifický tým, že v záujme ochrany zdravia detí si už v júni si na hodinách telesnej v rámci Behu olympijského dňa odbehli žiaci ZŠ v Štrbe úsek štafety 1000 metrov.

Krásne slnečné jesenné počasie štafete prialo a ako tradične boli pri otvorení členovia Olympijského klubu Vysoké Tatry a na úvod sa účastníkom prihovorila jeho predsedníčka, Mária Jasenčáková. Spolu s ňou slávnostne odštartovali  štafetu účastníci  OH Anna Pasiarová, Alžbeta Havrančíková, Jozef Kovařík,  Ján Klimko a na záver podujatia aj Viera Klimková s  vnúčikom Samkom. Zároveň s nimi aj Július Lupták, bývalý úspešný reprezentant v behu na lyžiach, ktorý sa stal i najstarším účastníkom štafety a v kategórii mužov bol i na stupňoch víťazov, obsadil tretie miesto.

Mária Jasenčáková počas podujatia predstavila Olympijský klub, jeho členov i jeho ciele, medzi ne patrí hlavne práca s mládežou a šírenie myšlienok olympizmu a fair play.  OK Vysoké Tatry spolupracuje s organizátormi už 15 rok.

Po nich sa postupne vydalo odbehnúť svoj úsek, približne 1000 metrov, 3 kolá okolo futbalového ihriska, 71 bežcov. Potešila opäť aj účasť desiatich rodín. Nemôže byť nič lepšie, ako keď sú rodičia a starí rodičia vzorom pre svoje ratolesti a vedú ich k športu. Každý účastník dostal kartičku s dosiahnutým časom, malý darček, ovocie a sladkosť.

Ukážku Nordic walkingu predviedli členky Nordic walking Running Štrba, ktoré reprezentujú ŠK Štrba,  Mária Novotná, Jiřina Šerfelová a Jana Kovárová.

Na záver podujatia organizátori vyhodnotili a odmenili aj jednotlivé kategórie.

V kategórii 0-5 rokov boli najlepší Oliver Mikula a Zuzana Miklošeková, 6-10 rokov Martin Pohlod a Janka Michalková, 11-15 rokov s najrýchlejším časom 4:11,9 Matej Juhás a takisto celkovo najrýchlejšia Dáša Juhásová, časom 4:28, 6, v kategórii mužov Peter Miklošek a Aneta Kolodzejová.

Najstarším účastníkom bol už spomínaný  78 ročný Július Lupták a najmladším 2 ročný Oliver Kičin.

Je potrebné sa poďakovať rozhodcom Lyžiarskeho oddielu ŠK Štrba, OU v Štrbe, ZŠ v Štrbe, Olympijskému klubu Vysoké Tatry, Poľnohospodárskemu družstvu  i Pozemkovému spoločenstvu Urbár v Štrbe,  spoločnosti Sportcool v Poprade a Mudr.Eve Bujdovej.

Tešíme sa na 36.ročník