Cieľom ŠK Štrba bolo, aby M-SR mali dôstojnú nielen športovú ale aj kultúrno-spoločenskú úroveň. V predvečer podujatia v sále Kultúrneho domu v Štrbe M-SR slávnostne otvoril starosta obce Michal Sýkora. Slávnostný sľub predniesli zástupcovia pretekárov a rozhodcov. Súčasťou programu bolo žrebovanie štartovných čísel kategórií staršieho dorastu – olympijských nádejí chlapcov a dievčat. Hodnotný kultúrny program folklórneho súboru Štrbianček bol sprievodným javom počas všetkých troch dní M-SR. Sprievodnými znakmi vyhlasovania víťazov v sobotu večer v Kultúrnom dome v Štrbe a v nedeľu v amfiteátri na Štrbskom Plese boli oficiálna znelka podujatia, hymna SR, štátne symboly a symboly obecnej samosprávy. Opäť nechýbal kultúrny program, ktorého spestrením bola tombola pre zúčastnených pretekárov.

Prvý deň sa súťažilo v kategóriách dorastu, juniorov, dospelých, veteránov a žiakov klasickým spôsobom, spolu 174 pretekárov, z toho 79 dospelých, 39 veteránov a 56 žiakov zo 17 klubov.
V nasledujúci deň 11.1.2009 boli na programe súťaže voľnou technikou v kategóriách dorastencov, juniorov a dospelých, kde bežalo spolu 72 pretekárov.

Preteky boli zorganizované na výbornej úrovni podľa PLP a Súťažného poriadku na sezónu 2008/09. Trať bola kvalitne upravená ratrakom na oficiálny tréning i v deň pretekov, bola bezpečná a primerane náročná. Počas preteku boli na trati rozmiestnené kontroly na kontrolu techniky i usmernenie pretekárov. Zároveň boli rozmiestnení aj usporiadatelia na sporných úsekoch, kde by mohlo dôjsť ku kolízii s turistami. Trate na rozjazdenie boli mimo súťažnej trate a možnosť povzbudzovania pretekárov bola povolená len bez lyží. Celý priebeh pretekov bol plynulý a bez problémov. Preteky organizoval vyspelý tím funkcionárov i rozhodcov, ktorí si plnili zodpovedne svoje úlohy. Prezentácia, priebeh žrebovania, samotné preteky i vyhlásenie výsledkov, komunikácia SV s rozhodcami a TD boli vhodne koordinované. Na pretekoch bola použitá el. časomiera, losovanie pomocou PC počas porady rozhodcov, ktoré výrazne urýchlilo priebeh porady. Zároveň výsledkové listiny obsahovali všetky potrebné údaje a informácie. Publikovanie do médií bolo hneď po súťažiach v jednotlivých dňoch. Dňa 10.1.2009 bol na Štrbskom Plese aj televízny štáb STV a vo večernom športovom spravodajstve bola odvysielaná informácia z tohto podujatia. Výsledkové listiny, krátka správa o pretekoch a fotografie boli poskytnuté SITA, TASR a priamo regionálnym denníkom.

Miesto a dátum: Štrba 12.01.2009
Michal Šerfel, riaditeľ pretekov
Matúš Jančík, sekretár pretekov