V pravidlách FIS nastáva aktualizácia týkajúca sa technickej výbavy pretekára. Hlavná zmena sa týka maximálnej dĺžke palíc pre klasickú techniku, aby sa zachovala klasická technika striedavého stúpania. Maximálna dĺžka palice môže byť 83% telesnej výšky pretekára vrátane topánok a výška palice sa meria od špičky po miesto, kde vstupuje popruh do palice. Nové pravidlo bude platiť na všetkých súťažiach FIS, vrátane masových pretekov. O preklade informoval e-mailový newsletter, do ktorého sa môžete prihlásiť aj vy na adrese http://www.fis-ski.com/newsletter/register.html. Slovenský preklad vytvoril p. Michalech pre Facebook Biela stopa.

Prečo bolo prijaté toto pravidlo ? Čo je jeho hlavným cieľom ?

Hlavným cieľom tohoto pravidla nie je zakázať súpažný beh ,ale pridať ďaľší nástroj na ochranu klasickej techniky a jej všetkých aspektov/striedavý beh,súpažný odpich palicami ,odraz/ tak ,aby súťaže klasickou technikou boli pre všetkých férové .
Po dvoch rokoch diskusií ,výskumov,skúseností a vedeckých štúdií bolo už načase dať signál a poskytnúť odpovede pre bežeckú komunitu .Behá sa dvomi technikami behu .Klasicky a voľne .Komisia si bola vedomá toho ,že ak sa beh klasickou technikou bude uberať len ako súpažný beh bez nutnosti použiť vosky ,potom to bude technika , ktorá sa nebude dať kontrolovať. Súpažný beh sa neposudzuje ako ďalšia ,nezávislá technika a preteky sa nebudú v budúcnosti usporadúvať len v súpažnom behu a ani nebudú tak definované.
Komisia FIS pre beh na lyžiach zdôraznila potrebu vyvolať diskusiu o budúcnosti klasickej techniky behu v čo najširšom okruhu ľudí ,ktorí pracujú v lyžovaní ,alebo sú aktívny pretekári. Ak sa súčastná situácia zdá byť viac menej záležitosťou na úrovni Svetového pohára ,situácia je definitívne viac výzvou pre nižšie úrovne a diaľkové behy .Súčastný vývoj tréningových metód a využívanie materiálu obzvlášť pre mladých športovcov,sú tiež dôležité faktory na ktoré sa prihliadalo .

Kto navrhol a prijal tieto pravidlá ?

Rozhodovací proces vo FIS je komlexný.Council je najvyššou autoritou FIS a prijíma všetky potrebné rozhodnutia medzi kongresmi. Council určuje predsedu a členov komisií, subkomisií a pracovných skupín ,ktoré dávajú návrhy pre Council a sú zodpovedné za technické a ďaľšie špecifické aktivity FIS. V komisiách a subkomisiách FIS národné lyžiarske asociácie reprezentujú bývalí špičkový športovci, funkcionári a experti . Komisia FIS pre behy na lyžiach dostala návrh na určenie maximálnej dĺžky palíc od Nemeckej lyžiarskej asociácie . v lete 2016.Všetci členovia komisie dostali tento návrh a boli požiadaný ,aby ho prediskutovali vo svojich národných asociáciach . Na jesennom mítingu FIS v Zurichu sa o tomto návrhu diskutovalo v subkomisii pre pravidlá ,v subkomisii pre WC ,CC a komisii pre behy. Po otvorenej ,demokratickej diskusii komisia pre behy jednohlasne akceptovala návrh s definí ciou úpravou dĺžky palíc.

Prečo bola táto zmena prijatá na jesennom a nie už na jarnom mítingu FIS ?

Už niekoľko rokov sa v lyžiarskej bežeckej komunite diskutovalo o budúcnosti klasickej techniky behu na lyžiach .Bežecké lyžovania bolo postavené tvárou voči intenzívnemu vývoju porovnateľným s vývojom voľnej techniky uprostred 80-tych rokov .Vývoj súpažnej techniky bol výzvou pre špičku
bežeckého lyžovania .Niekoľko opatrení tento vývoj pribrzdilo ./pozri §5/
Ideálne by bolo ,ak by toto rozhodnutie o zmene dĺžky palíc bolo prijaté v júni ,ale vývoj bol rýchly.
Po dlhej diskusii počas mítingu v Cancune/Mexico ,bola každá národná lyžiarska asociácia požiadaná
aby sa zaoberala všetkými aspektami tohto návrhu na všetkých súťažných úrovniach .Výsledkom bol
konkrétny návrh z Nemecka ,ktorý prišiel v lete.

Prečo 83% telesnej výšky ?

Mali sme spätnú väzbu od vedúcich tímov ,že mnoho bežcov počas tohto leta testovalo palice pre klasickú techniku ,ktoré boli o 10cm dlhšie ako mali minulý rok .Pôvodný návrh od Nemeckej lyžiar. asociácie bol 85% telesnej dĺžky/priemerná dĺžka palíc použitých bežcami v uplynulom roku/,meraná
bez topánok, od špičky palice po pútko palice kde vstupuje do palice.

Zachráni to klasiku ?

Pravidlo o maximálnej dĺžke palíc nebude jediné ,pri pokuse o ochranu klasickej techniky .Je to zatiaľ jeden z viacerých nástrojov .Počas niekoľkých rokov sme veľa pozornosti venovali výberu vhodných tratí pre súťaže v klasickej technike .Jury boli všade prísne a sankcionovala polovičný korčuliarsky krok ,sklzovú fázu,korčuľovanie v zákrutách atď.Prinesie to všetko rýchlejší rozhodovací proces jury. Tak isto aj mnoho národných lyž.as. testuje technické zóny,kde bude súpažná technika zakázaná .
Komisia FIS pre behy teraz uvádza do praxe pravidlo max.dĺžky palíc 83% .
To ale nikoho nezastaví aby nepoužil súpažný beh v stúpaní ,ale očakáva sa ,že práve toto zastaví
nežiadúci vývoj v klasickej technike .Skúsenosti z nastávajúcej sezóny budú starostlivo vyhodnotené
na budúcu jar a môžu byť prediskutované ďaľšie kroky vrátane výšky percenta .

Bude toto nové pravidlo platiť len pre Svetový pohár ?

Nie. Pravidlo 83% telesnej dĺžky bude platiť pre všetky FIS preteky a vekové skupiny.
Pozn. Aj pre PCCsM – kategórie ML

Ako sa bude toto pravidlo kontrolovať ?

Nástroj na meranie palíc by mal byť k dispozícii už na oficiálnom tréningu ,kde si bežci môžu sami skontrolovať svoje palice.Kontroly sa budú robiť náhodilo a/alebo cielene. Bude možné odmerať dĺžku pred štartom a v cieli . Ak je to možné ,bude k dispozícii viac ako jedna meracia súprava.

Ćo sa stane ,ak športovec príde na štart s nesprávnou dĺžkou palíc ?

Športovec s vybavením ktoré nezodpovedá ICR , nebude pripustený na štart.

Čo sa stane ,ak súťažiaci počas pretekov zlomí palicu ?

Často sa stáva ,že pretekár zlomí palicu ,obzvlášť v hromadných štartoch ,pursuit a v šprintoch. Keď bežec zlomí palicu ,potrebuje ihneď novú ako rýchlo je to len možné.Je možné ,že nová palica nebude v súlade s pravidlom o dĺžke 83% . V takomto prípade sa na beh s palicami rôznej dĺžky poze-rá ako na nevýhodu . Veľkosť danej palice nie je dôležitá a bežec môže prísť do cieľa bez toho,aby bol potrestaný.

Čo sa stane ,ak pretekár zlomí v pretekoch obe palice ?

Ak počas pretekov zlomí obe palice a dostane nové ,obe palice musia spĺňať pravidlo o 83% telesnej
dĺžky.

Zdroj : FIS Newsflash Nr.617 5.okt.2016
Preklad: V. Michalech

guidelinesequipmentcc_poles_english