Vážení rozhodcovia, pozývame vás na členskú schôdzu rozhodcov a členov lyžiarskeho oddielu ŠK Štrba, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.11.2015 o 18:00 v reštaurácii Martek.

Ohláste prosím vašu účasť /neúčasť pre zabezpečenie večere v dotazníku na tejto adrese.

Program schôdze:

1) Privítanie hostí a otvorenie stretnutia
2) Informácie o uskutočnených podujatiach v roku 2015
3) Informácie o pripravovaných podujatiach v sezóne 2015/2016
4) Príhovory hostí
5) Večera
6) Informácie o kvalifikáciách rozhodcov
7) Novinky v pravidlách FIS a v Súťažnom poriadku BÚ SLA 2015/2016
8) Rôzne a diskusia

Od dnes informácie pre rozhodcov nájdete aj na stránke www.skstrba.sk/rozhodca.