V zasadačke Spoločenského domu v Štrbe sa 11.11.2017 konalo školenie rozhodcov bežeckého lyžovania. Školenia sa zúčastnilo 29 rozhodcov zo Štrby, 9 z Levoče, 7 z Kremnice a 1 z Gerlachova. Školenie viedol Peter Ďurčo a prezentácie pripravili aj Michal Šerfel, Vlado Staroň a Viktor Halíř.
Zajtra pokračujeme na stretnutí organizátorov a technických delegátov BÚ SLA.