Osobnosti slovenského športu, účastníci medzinárodného behu, deti z detských domovov a mladší aj starší športovci z podtatranského regiónu sa stretli na spoločnom podujatí na Dni detí a športu, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 1. júna 2013 v Športovom štadióne ŠK Štrba.

Hlavným bodom programu bol 28. ročník bežeckej štafety 100×1000 metrov, na ktorej sa už tradične stretávajú všetci fanúšikovia športu spolu s olympionikmi. Tento rok na úvod štafety zavítali účastníci behu World Harmony run, ktorí nesú horiacu pochodeň celým svetom a šíria tak myšlienku, že každý človek je dôležitý a každý môže urobiť krok k mieruplnejšiemu svetu okolo seba. K tímu, v ktorom boli bežci napríklad z USA, Ukrajiny, Mongolska ale aj Čiech a Slovenska sa na prvý okruh pridali olympionici Vladimír Krajňák, Pavol Svitana, Martin Bajčičák, Pavol Hurajt, Anna Pasiarová, Betka Havrančíková, Michal Malák a Walter Marx ml. Do štafety sa ďalej zapojili aj ďalší známi športovci, maratónec Marcel Matanín a juniorsky reprezentanti Jakub Šimoňák a Patrik Tomáško. Celkovo sa štafety zúčastnilo 212 ľudí, z toho 85 dospelých a športového predpoludnia sa zúčastnilo aj 22 rodín. Každý, kto prebehol cieľovou čiarou získal účastnícky list, na ktorý sa im podpísali všetci zúčastnení olympionici. Odmeneným víťazom odovzdávali ceny olympionici Vladimír Krajňák, Walter Marx st. a starosta obce Michal Sýkora, ktorý pozdravil všetkých športovcov a podporil toto tradičné športové podujatie. Pekný príhovor predniesli aj účastníci World Harmony Run, kedy poďakovali organizátorom za možnosť odprezentovať svoje myšlienky, venovali sa deťom z detského domova v Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši. Zároveň venovali publikáciu Run World Harmony obci Štrba a cennou medailou ocenili zakladateľa a dlhoročného riaditeľa pretekov Michala Šerfela.

Príjemnú sobotu na Športovom štadióne prežili aj deti. Kultúrne oddelenie obce Štrba pre nich pripravilo množstvo rôznych súťaží, vyblázniť sa mohli na nafukovacích atrakciách a v stánkoch si mohli urobiť svoje vlastné rozprávkové fotografie a kúpiť suveníry. Výborný guláš už tradične navarili rozhodcovia lyžiarskeho oddielu. Organizátormi podujatia boli Obecný úrad Štrba, Športový klub Štrba, Základná škola v Štrbe a Olympijský klub Vysoké Tatry a už teraz pozývajú záujemcov všetkých vekových kategórií na ďalší ročník tohto športového sviatku.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia, rozhodcom, učiteľom ZŠ, FO ŠK Štrba, i sponzorom, ktorí prispeli finančne, alebo vecnými darčekmi na toto podujatie. Boli to obec Štrba, ZŠ Štrba, Olympijský Klub Vysoké Tatry, Urbár Štrba, Poľnohospodárske Družstvo Štrba, Pekáreň Štrba, Tatrapak Štrba, Fabory Slovakia-Poprad, OC Max Poprad.

Výsledky:

Chlapci do 9 rokov
1. Ľuboš Levocký 5:16
2. Koloman Kaločan 5:21
3. Marián Čonka 6:36

Dievčatá do 9 rokov
1. Inga Lacková 5:22
2. Lucia Bezáková 6:33
2. Michaela Balocová 6:33

Chlapci 10-14 rokov
1. René Gejdoš 4:08
2. Martin Škvarenina 4:27
3. Lukáš Hyriak 4:30

Dievčatá 10-14 rokov
1. Mária Danielová 4:37
2. Mária Berkyová 5:22
3. Kristína Veselá 5:46

Chlapci 15-18 rokov
1. Jozef Štolc 3:49
2. Ivan Škvarenina 3:55
3. Kristián Comlek 5:05

Dievčatá 15-18 rokov
1. Lenka Levocká 4:53
2. Denisa Brziaková 5:22
3. Natália Bugánová 6:10

Muži
1. Tomáš Gemza 3:28
2. Martin Repka 3:33
3. Michal Novotný 3:34

Ženy
1. Zuzana Janotková 4:45
2. Nicola Šerfelová 5:16
3. Alexandra Šerfelová 5:30

Najstarší účastník: Vladimír Krajňák – 85 rokov
Najrýchlejší účastník: Tomáš Gemza – 3:28
Najmladší účastník: Emka Bajčičáková -2 roky

Futbalový turnaj
1. Detský domov Lipt.Hrádok
2. ZŠ Šuňava
3. ZŠ Štrba
4. ZŠ Liptovská Teplička

Najlepší hráč Michal Kaločan

Športový štadión