Športový klub Štrba bol aktívnym členom Slovenskej lyžiarskej asociácie od jej vzniku v roku 2008. Každoročne pripravujeme a vychovávame desiatky mladých športovcov, rozvíjame dlhoročnú tradíciu organizovania športových podujatí v bežeckom lyžovaní a vždy sme sa aktívne zapájali do diskusií a rokovaní, ktorých cieľom bolo zlepšenie podmienok pre rozvoj lyžovania na Slovensku.

Súčasný stav v slovenskom lyžovaní nás doviedol k rozhodnutiu ukončiť členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii k 21.4.2021.

Už v decembri sme spolu s ďalšími klubmi bežeckého lyžovania vyzývali vedenie Slovenskej lyžiarskej asociácie, aby podniklo kroky vedúce ku spolupráci s ostatnými štátnymi a športovými organizáciami. Iba slušná a konštruktívna diskusia mohla odvrátiť kolaps SLA. Zároveň sme opakovane poukazovali na nedostatky, ktoré trápia bežecké lyžovania a dlhodobo aj napriek kritikám zo strany bežeckých klubov nie sú riešené.

Aj napriek veľmi sťaženej situácii, ktorá vznikla v marci minulého roka z dôvodu prebiehajúcej pandémie a kríze v slovenskom lyžovaní naši tréneri bez zaváhania pokračovali vo výchove mladých športovcov a dobrovoľní rozhodcovia pracovali na realizácii marcových pretekov, ktoré boli jedným z troch podujatí Slovenského pohára BÚ SLA a jedinými medzinárodnými pretekmi FIS v behu na lyžiach na Slovensku v tejto sezóne. Do súťaženia sa zapojili aj žiacki pretekári Športového klubu Štrba.

Situácia sa ani po ukončení športovej sezóny nezlepšuje a pokračovanie súčasného stavu vedie pokračovaniu úpadku bežeckého lyžovania na Slovensku. Veríme, že sa čoskoro štátnym a športovým organizáciám na Slovensku aj medzinárodnej lyžiarskej asociácii podarí prijať také rozhodnutia, aby sme sa s príchodom nového snehu nezaoberali starými problémami, ale naplno venovali športu.